Преглед на услуги


Apoio VPS GgV3
R$404,04 Месечно
R$1.151,51 Квартално
R$2.060,60 Полу-годишно
R$3.729,60 за 1 година

Apoio VPS GgV4
R$574,68 Месечно
R$1.637,76 Квартално
R$2.933,27 Полу-годишно
R$5.305,08 за 1 година

Apoio VPS para Audio/Video Streamming Básico
R$154,55 Месечно
R$440,04 Квартално
R$833,88 Полу-годишно
R$1.425,60 за 1 година

VPS MT4
R$114,80 Месечно + R$33,00 Конфигурирање на провизија
R$309,96 Квартално
R$551,04 Полу-годишно
R$965,16 за 1 година